Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέα από την ομάδα ανάπτυξης

Η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη δημιουργία της εφαρμογής του Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου. Η ομάδα μας αξιοποιεί την τεχνογνωσία που διαθέτει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εικονικών εκθέσεων και μουσείων [1-7] για να προσφέρει στους τελικούς χρήστες μια εύχρηστη εφαρμογή αντάξια των προσδοκιών τους.

Στόχος είναι η εφαρμογή να είναι άμεσα προσβάσιμη από τους φυλλομετρητές (browsers) για αυτό και προσανατολιζόμαστε στη χρήση τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού πληροφορικών (web / webGL). Η εφαρμογή θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο μας και άμεσα προσβάσιμη μέσω συνδέσμου.

  1. Komianos, V., Kavvadia, E., & Oikonomou, K. (2014, July). Efficient and realistic cultural heritage representation in large scale virtual environments. In IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (pp. 1-6). IEEE.
  2. Latos, A., Komianos, V., & Oikonomou, K. (2018, June). Interaction and information communication in virtual museums. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 364, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.
  3. Komianos, V., Kavvadia, E., & Oikonomou, K. (2015). Cultural heritage recommendations and user navigation in large scale virtual environments. International Journal of Computational Intelligence Studies4(2), 151-172.
  4. Komianos, V., & Oikonomou, K. (2018, June). Adaptive exhibition topologies for personalized virtual museums. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 364, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.
  5. Komianos, V., & Oikonomou, K. (2019). A Prototype System for Automatic Design of Virtual Exhibitions Integrating Cultural Assets From Public Repositories. In VIPERC@ IRCDL (pp. 107-118).
  6. Komianos, V. VRM-FRAME: Brief Presentation of the Design & Implementation of a Virtual Museum Framework. https://osf.io/btrcj/
  7. Βασίλης Τσερτσίδης, Βασίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Ιωάννης, Δεληγιάννης «Εικονική αναπαράσταση του Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Euromed 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Μετάβαση στο περιεχόμενο