Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το Έργο

Βασικό ζητούμενο των φορέων πολιτιστικής διαχείρισης στην σύγχρονη πραγματικότητα είναι η επικοινωνία με την κοινωνία, τις ομάδες των ατόμων  που είναι οργανωμένα γύρω από κοινούς πολιτικούς, οικονομικούς, νομικούς και πολιτιστικούς θεσμούς, στους οποίους συγκαταλέγεται  το μνημείο ή ευρύτερα ο χώρος πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο χώρος του μουσείου ή ο σημαίνων πολιτιστικά τόπος, εστιασμένοι στο κοινό, προσανατολισμένοι στην κοινότητα, γίνονται ευέλικτοι για να προσαρμοστούν στο περιρρέον σύνολο. Σημαντική αλλαγή που συντελέστηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μεταξύ  «μνημείου» και κοινού  ήταν η συνειδητοποίηση ότι το κοινό αποτελείται από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων με εξατομικευμένες ανάγκες και προσδοκίες.  Παράλληλα αναπτύχθηκε η αντίληψη της ισότιμης αποδοχής όλων των πολιτισμών, με τον όρο πολιτισμική δημοκρατία. Επιπλέον τέθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο η υποχρέωση εξασφάλισης δημόσιας πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά. Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κοινού και της ύπαρξης διαφορετικών ομάδων στόχου έχει προσανατολίσει στην ανάπτυξη διαφορετικών μεθοδολογιών, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και μάθησης στον πολιτισμό.

Οι επισκέπτες είναι απαραίτητο να  μετατρέπονται, μέσω της 3Δ αναπαράστασης και των εμβυθιστικών τεχνολογιών (εικονική/ επαυξημένη/ μεικτή πραγματικότητα),  από δέκτες των όποιων αφηγημάτων και των μηνυμάτων σε ενεργούς παραγωγούς εμπειριών, μεταφέροντας προσωπικές ιδέες και προηγούμενες γνώσεις – εμπειρίες. Προϋπόθεση για όλες τις ενέργειες σχετικά με την ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών είναι η διασφάλιση της ορθής πληροφορίας, η οποία διαμέσου των καινοτόμων μεθόδων, θα φθάσει στον τελικό αποδέκτη, στο κοινό. Απαραίτητα χρειάζεται να έχει προηγηθεί από εξειδικευμένα μέλη της επιστημονικής ομάδας εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση και συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού, προερχόμενου από συνολική αποδελτίωση έγκυρης διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες αφού θα έχουν επεξεργαστεί, καταγράφονται με τρόπο εύληπτο και προσαρμόζονται ανταποκρινόμενες στην πρόσληψη όλων των κοινοτήτων, χωρίς βέβαια να υστερούν ως προς την εγκυρότητα και την σαφήνεια. Οι επισκέπτες – χρήστες εισερχόμενοι με φυσική παρουσία ή μέσω εικονικής πραγματικότητας σε ένα μνημείο, στόχος είναι να μπορέσουν με την συμβολή εύχρηστων και φιλικών για αυτούς μεθόδων, να το αποκωδικοποιήσουν με τα προσωπικά τους πολιτισμικά εργαλεία και σε δεύτερο επίπεδο να επικοινωνήσουν συνειδητά ή ασυνείδητα  με δικές τους πρακτικές και νοήματα. Ο απώτερος στόχος είναι το κοινό να βιώσει έναν δικό του μουσειακό/ πολιτισμικό/ αρχαιολογικό κ.ο.κ. «τόπο». Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα της μουσειολογίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ακολουθούν τις αντίστοιχες τάσεις εξωτερίκευσης στην προβολή των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θέτοντας στο επίκεντρο των σχεδιασμών, το κοινό, το σύνολο των κοινοτήτων που απαρτίζουν την κοινωνία γύρω τους. 

Το v-Corfu επιδίωξε από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού της πρότασης και τελικά επιτυγχάνει την  ανάπτυξη σχέσης μεταξύ των επισκεπτών και των πολιτιστικών αγαθών, ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς επιταγές στον χώρο του πολιτισμού.

Δείτε περισσότερα...

 • Περιγραφή Έργου

  Κεντρικό στοιχείο του v-Corfu είναι ο Εικονικός Εκθεσιακός Χώρος που δίνει τη δυνατότητα στους ψηφιακούς επισκέπτες να περιηγηθούν στα εικονικά εκθέματά του. Ο χώρος αυτός αναπαριστά εικονικά το Παλαιό Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας το οποίο, καίτοι δεν υφίσταται, παραμένει ζωντανό στην ντόπια ζώσα μνήμη και αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της στενής σχέσης της Κέρκυρας με τον πολιτισμό και την τέχνη της υπόλοιπης Ευρώπης. Βρείτε την αναλυτική περιγραφή εδώ...

 • Ομάδα Έργου

  Το v-Corfu αναπτύσσεται από μία διεπιστημονική ομάδα έργου με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση εμβυθιστικών συστημάτων και εφαρμογών, η οποία απαρτίζεται από καθηγητές και ερευνητές του Ιονίου Πανεπιστημίου με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σε ζητήματα Ψηφιακού Πολιτισμού. Γνωρίστε την ομάδα μας εδώ...

 • Εφαρμογές Έργου

  Το έργο v-Corfu εστιάζει στην ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Κέρκυρας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας μέσω διαδραστικού πολυτροπικού περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες, τριδιάστατες (3Δ) μοντελοποιήσεις, ηχητικό περιεχόμενο και ενημερωτικό κείμενο. Ανακαλύψτε τις εφαρμογές εδώ...

 • Δημοσιεύσεις Έργου

  Σε μια διαρκή προσπάθεια διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, η ομάδα έργου του v-Corfu έχει προχωρήσει σε μία σειρά δημοσιευμάτων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή/πανελλήνια συνέδρια. Βρείτε την πλήρη λίστα των δημοσιεύσεων εδώ...

 • Νέα Έργου

  Ένας από τους βασικούς στόχους του v-Corfu, πέρα της δημιουργίας εφαρμογών προσβάσιμων μέσω του διαδικτύου, είναι και η υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Διαβάστε τα νέα μας εδώ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο