Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ομάδα Έργου

Γνωρίστε τους συντελεστές πίσω από την ανάπτυξη του v-Corfu

Βασίλειος Κομιανός

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού

Συστήματα Μεικτής Πραγματικότητας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Φλώρος

Σχεδιασμός Ήχου

Αλγόριθμοι - Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος

Επικοινωνία Νέων Μέσων

Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα), Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Διαχείριση - Δικτύωση Πολυμέσων

Δίκτυα Υπολογιστών, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αικατερίνη-Κωνσταντίνα Κοντοπανάγου

Επεξεργασία Περιεχομένου και Τεκμηρίωση

Διδάκτωρ Αρχαιολογίας και Τεχνης

Σοφία Φαναριώτη

Εικονικοί Κόσμοι και Πολυμεσική Επεξεργασία

Αφηγηματική Εικονική Πραγματικότητα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Τσουμάνης

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Δίκτυα Επόμενης Γενιάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αθανάσιος Τσίπης

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού - 3Δ Γραφικά και Τριδιάστατη Μοντελοποίηση

Ψηφιακός Πολιτισμός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο